Poznaj naszych wykładowców

Wykładowcy

Dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego

Joanna Jagoda

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od wielu lat łączy zawód pracownika dydaktyczno-naukowego z praktycznym wykonywaniem zawodu prawnika, zwłaszcza w obszarze prawa samorządu terytorialnego, administracyjnego, cywilnego oraz rodzinnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów publicznoprawnych. Autorka licznych publikacji, w tym praktycznych wyjaśnień i komentarzy.

Mec. Krzystof Drewniak

Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa ochrony środowiska oraz egzekucji sądowej i administracyjnej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a obecnie odbywa ostatni rok aplikacji adwokackiej prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką w Bielsku-Białej.

W kancelarii zajmuje się głównie problematyką prawa własności intelektualnej zarówno w aspekcie cywilnym, jak i karnym. Prowadzi sprawy z zakresu ochrony utworów, znaków towarowych,  wzorów przemysłowych oraz aspektów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Stale współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi, także organizacjami pożytku publicznego, w tym z liczącą się polską organizacją ekologiczną. W ramach tej współpracy może pochwalić się licznymi sukcesami w zakresie postępowań dotyczących ochrony środowiska w tym spraw o sporym rozgłosie.

Swoje doświadczenie zdobywał także przez kilka w jednej z większych w rejonie kancelarii komornika sądowego. Obecnie z dużym powodzeniem prowadzi postępowania egzekucyjne zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli. Zajmuje się także sprawami z zakresu egzekucji administracyjnej.

Poza zainteresowaniami prawniczymi preferuje muzykę klasyczną, jazz i flamenco, literaturę fantastyczną i węgierską kuchnię.

Mec. Anna Woźnicka

Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa ochrony środowiska oraz egzekucji sądowej i administracyjnej.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a obecnie odbywa ostatni rok aplikacji adwokackiej prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką w Bielsku-Białej.

W kancelarii zajmuje się głównie problematyką prawa własności intelektualnej zarówno w aspekcie cywilnym, jak i karnym. Prowadzi sprawy z zakresu ochrony utworów, znaków towarowych,  wzorów przemysłowych oraz aspektów zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Stale współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi, także organizacjami pożytku publicznego, w tym z liczącą się polską organizacją ekologiczną. W ramach tej współpracy może pochwalić się licznymi sukcesami w zakresie postępowań dotyczących ochrony środowiska w tym spraw o sporym rozgłosie.

Swoje doświadczenie zdobywał także przez kilka w jednej z większych w rejonie kancelarii komornika sądowego. Obecnie z dużym powodzeniem prowadzi postępowania egzekucyjne zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli. Zajmuje się także sprawami z zakresu egzekucji administracyjnej.

Poza zainteresowaniami prawniczymi preferuje muzykę klasyczną, jazz i flamenco, literaturę fantastyczną i węgierską kuchnię.

Sebastian Łuczak

Fascynat wszystkiego, co związane jest z komunikacją marketingową. Ponad 20 lat praktyki i różnorodnych doświadczeń w wielu obszarach public relations wykorzystuje jako konsultant, doradca, wykładowca i trener. Partner odpowiedzialny za tworzenie dla klientów strategii w agencji Highlanders Digital, która specjalizuje się w komunikacji e-marketingowej. Wykładowca kilku wyższych uczelni: m.in. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Gdańskiej, Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Doświadczony PRowiec – od kilkunastu lat praktycznie zajmuje się zarządzaniem komunikacją. Doradza i prowadzi szkolenia w obszarach:
✓ strategii komunikacyjnych i konceptów komunikacji
✓ wystąpień publicznych i prezentacji
✓ komunikacji kryzysowej
✓ komunikacji wewnętrznej
✓ wykorzystania internetu w marketingu
✓ wykorzystania mediów społecznościowych
✓ prowadzenia współpracy z mediami

Realizował, współpracował lub nadzorował pracę przy wielu projektach komunikacyjnych dla bardzo różnych firm i organizacji z bardzo wielu branż wśród których są m.in.: Energa SA, Tauron SA, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Polska Organizacja Turystyczna, Pekao SA, Kredyt Bank, TFI Pionieer, Expander, Union Investment, Narodowy Bank Polski, Nestle, Winiary, Budimex, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Dziennik Metro, Wydawnictwo Media Regionalne, AMS, Telewizja N, Gadu Gadu, TVP, Certina i wielu innych.