Narzędzia i skuteczna komunikacja z mieszkańcami

2 students

Cel szkolenia

Poznanie nowoczesnych technik komunikacji z mieszkańcami. Poprawa wizerunku osobistego oraz gminy/miasta. Zapoznanie się z możliwościami nowoczesnych technologii w komunikacji.

Dokładny termin

19.02.2019

Metody prowadzenia zajęć

Warsztat + dyskusja.

Termin zgłoszeń

Do ostatniego dnia lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wykładowcy /opis:

Sebastian Łuczak

Dokładne miejsce szkolenia:

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Nawiguj

 

Zasady odpłatności:

Faktura pro forma

Organizator:

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Dodatkowe informacje:

  1. Informacje o sposobie i terminie ewentualnej rezygnacji ze szkolenia i kosztach, którymi w związku z tym może zostać obciążony uczestnik: zwroty kosztów przy rezygnacji do tygodnia przed szkoleniem
  2. Informacja o certyfikatach, które uczestnik otrzyma po zakończeniu szkolenia/ Zaświadczenie ukończenia warsztatów

Warunki uczestnictwa

Podstawą uczestnictwa w szkolenie jest wysłanie zgłoszenia poprzez portal estudiowiedzy.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki S.A. Na podane przy rejestracji konto mailowe uczestnicy otrzymują potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku chęci rezygnacji ze szkolenia uczestnik musi w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu przesłać mailowo pismo rezygnacyjne. Po tym terminie uczestnik w przypadku rezygnacji zostaje obciążony kwotą w wysokości 30% wartości szkolenia. Nieobecność na szkoleniu skutkuje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania nieznacznych zmian w harmonogramie oraz prawo do odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych. Odwołanie kursu przez organizatora powoduje zwrot wniesionej opłaty.

 • 9:00 - WSTĘP
  Brak części w tej sekcji
 • NA CZYM POLEGA SEKRET SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI?

  Rola promocji i komunikacji w funkcjonowaniu samorządu i administracji publicznej. Miejsce i zadania komunikacji i PR wśród innych działań instytucji. Moderowana dyskusja.

  Brak części w tej sekcji
 • WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

  Jak działają media i dziennikarze? Narzędzie przydatne w pracy z mediami. Podstawy kontaktów z dziennikarzami. Interaktywna prezentacja.

  Brak części w tej sekcji
 • PRZYKŁAD – CASE STUDY

  Analiza akcji skierowanej do mediów, ilustrującej zasady i reguły omawiane w poprzednim bloku.

  Brak części w tej sekcji
 • JAK NAPISAĆ DOBRĄ INFORMACJĘ PRASOWĄ

  Czym się charakteryzuje dobra informacja prasowa? Schemat konstruowania informacji prasowej. Najczęstsze błędy. Prezentacja interaktywna. Analiza przykładu. Ćwiczenie praktyczne – poprawianie informacji prasowej.

  Brak części w tej sekcji
 • UDZIELANIE WYPOWIEDZI DLA MEDIÓW

  Jak przygotować się do rozmowy z dziennikarzem? Przydatne narzędzia i techniki w trakcie rozmowy/wywiadu. Przedstawienie narzędzi i technik: kluczowe przesłania, message house, sound bite, zdarta płyta, bridging, fishing.

  Brak części w tej sekcji
 • KOMUNIKACJA W INTERNECIE

  Jak organizacja może wykorzystywać Internet w swoich działaniach komunikacyjnych? Dyskusja moderowana. Dobre i złe przykłady.

  Brak części w tej sekcji
 • ARSENAŁ KOMUNIKACJI W INTERNECIE

  Przegląd rozwiązań: serwis www, blog, audi i video blog, forum dyskusyjne, lista dystrybucyjna. Interaktywna prezentacja.

  Brak części w tej sekcji
 • WYKORZYSTANIE SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  Internet 2.0 i tendencje społecznościowe – na czym polegają i dlaczego są warte zainteresowania? Plusy i minusy komunikacji w modelu pełnej interakcji. Co warto robić a czego trzeba unikać? Prezentacja interaktywna. Analiza dobrych i złych przykładów.

  Brak części w tej sekcji
 • PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

  Moderowania dyskusja, wyciągnięcie końcowych wniosków.

  Brak części w tej sekcji

Nauczyciel

admin admin

550.00 zł netto