Mandat radnego gminy w nowej kadencji

2 students

Cel szkolenia

Poznanie obowiązków i odpowiedzialności radnego w nowej kadencji, zapoznanie się z charakterystyką pracy.

Dokładny termin

07.02.2019

Metody prowadzenia zajęć

Warsztat + dyskusja.

Termin zgłoszeń

Do ostatniego dnia lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wykładowcy /opis:

dr hab. profesor Uniwersytetu Śląskiego Joanna Jagoda

Dokładne miejsce szkolenia:

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Nawiguj

 

Zasady odpłatności:

Faktura pro forma

Organizator:

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Dodatkowe informacje:

  1. Informacje o sposobie i terminie ewentualnej rezygnacji ze szkolenia i kosztach, którymi w związku z tym może zostać obciążony uczestnik: zwroty kosztów przy rezygnacji do tygodnia przed szkoleniem
  2. Informacja o certyfikatach, które uczestnik otrzyma po zakończeniu szkolenia/ Zaświadczenie ukończenia warsztatów

Warunki uczestnictwa

Podstawą uczestnictwa w szkolenie jest wysłanie zgłoszenia poprzez portal estudiowiedzy.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki S.A. Na podane przy rejestracji konto mailowe uczestnicy otrzymują potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku chęci rezygnacji ze szkolenia uczestnik musi w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu przesłać mailowo pismo rezygnacyjne. Po tym terminie uczestnik w przypadku rezygnacji zostaje obciążony kwotą w wysokości 30% wartości szkolenia. Nieobecność na szkoleniu skutkuje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania nieznacznych zmian w harmonogramie oraz prawo do odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych. Odwołanie kursu przez organizatora powoduje zwrot wniesionej opłaty.

 • 1

  Rada gminy (powiatu) jako organ stanowiący i kontrolny (organizacja wewnętrzna rady, sesje rady, komisje, zadania i kompetencje przewodniczącego rady oraz rady gminy/powiatu).

  Brak części w tej sekcji
 • 2

  Status prawny radnego (idea mandatu wolnego, obowiązki radnego, uprawnienia i przywileje radnych, ograniczenia antykorupcyjne dotyczące radnych - ograniczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zatrudnieniem oraz pełnieniem innych funkcji).

  Brak części w tej sekcji
 • 3

  Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez radnych.

  Brak części w tej sekcji
 • 4

  Wygaśnięcie mandatu radnego.

  Brak części w tej sekcji

Nauczyciel

admin admin

470.00 zł netto