Jak wypełniać oświadczenia majątkowe

0 student

Cel szkolenia

Poznanie szczegółów związanych z wypełnianiem oświadczeń majątkowych oraz reglamentacji w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej radnych.

Dokładny termin

06.03.2019

Metody prowadzenia zajęć

Warsztat + dyskusja.

Termin zgłoszeń

Do ostatniego dnia lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wykładowcy /opis:

dr hab. profesor Uniwersytetu Śląskiego Anna Wierzbica

Dokładne miejsce szkolenia:

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Nawiguj

 

Zasady odpłatności:

Faktura pro forma

Organizator:

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Dodatkowe informacje:

  1. Informacje o sposobie i terminie ewentualnej rezygnacji ze szkolenia i kosztach, którymi w związku z tym może zostać obciążony uczestnik: zwroty kosztów przy rezygnacji do tygodnia przed szkoleniem
  2. Informacja o certyfikatach, które uczestnik otrzyma po zakończeniu szkolenia/ Zaświadczenie ukończenia warsztatów

Warunki uczestnictwa

Podstawą uczestnictwa w szkolenie jest wysłanie zgłoszenia poprzez portal estudiowiedzy.pl oraz dokonanie wpłaty na konto Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki S.A. Na podane przy rejestracji konto mailowe uczestnicy otrzymują potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku chęci rezygnacji ze szkolenia uczestnik musi w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu przesłać mailowo pismo rezygnacyjne. Po tym terminie uczestnik w przypadku rezygnacji zostaje obciążony kwotą w wysokości 30% wartości szkolenia. Nieobecność na szkoleniu skutkuje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania nieznacznych zmian w harmonogramie oraz prawo do odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych. Odwołanie kursu przez organizatora powoduje zwrot wniesionej opłaty.

 • Oświadczenia majątkowe

  • Geneza ,• Obecny stan prawny • Podmioty zobowiązane do składania oświadczeń • Przedmiot oświadczeń • Adresaci oświadczeń i ich kompetencje • Terminy składania oświadczeń • Sankcje za niezłożenie oświadczeń • Zasada jawności oświadczeń

  No items in this section
 • Reglamentacja w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej radnych

  • Zakaz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego • Zakaz posiadania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego • Zakaz przyjmowania darowizn oraz podejmowania dodatkowych zajęć

  No items in this section

Instructor

karolina.gajos karolina.gajos

400.00 zł netto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *